• Hiroki Kanda

 • 神田 浩毅
 •  
 • 2015年 入社
 • 交流文化学部 卒
 • FN事業部
 • Tomohiro Kawamura

 • 川村 智宏
 •  
 • 2011年 入社
 • 総合学科 卒
 • 海外商品部
 • Endo Ayumi

 • 遠藤 歩美
 •  
 • 2016年 入社
 • 経営学部 卒
 • 商品開発部
 • Kazuki Niwa

 • 丹羽 一貴
 •  
 • 2012年 入社
 • 経営学部 卒
 • HI事業部
 • Yuki Goto

 • 五島 佑樹
 •  
 • 2018年 入社
 • 理工学部 卒
 • 商品開発部
 • AYAKA NIWA

 • 丹羽 彩香
 •  
 • 2014年 入社
 • ビジネス科 卒
 • HI事業部
 • Yuri Kiriyama

 • 桐山 優理
 •  
 • 2016年 入社
 • デザイン学科 卒
 • 商品企画部
 • Inori Mitsumoto

 • 光本 祈
 •  
 • 2011年 入社
 • 総合学科 卒
 • 品質保証部
 • Syota Shiromae

 • 白前 翔汰
 •  
 • 2009年 入社
 • 総合学科 卒
 • FN物流部
 • Hirotaka Kito

 • 鬼頭 弘卓
 •  
 • 2009年 入社
 • ネットワーク学部 卒
 • システム統括部
 • Yuka Kimura

 • 木村 友香
 •  
 • 2016年 入社
 • 経営学部 卒
 • 商品部
 • Yuki Arima

 • 有馬 佑輝
 •  
 • 2011年 入社
 • デザイン工学科 卒
 • 商品企画部